TvUngdom 1. halvår mødeplan

Scenen er din – kom og vær med!

TVUngdom valgfag er to meget forskellige valgfag. I efteråret afvikler vi TVUngdom film valgfag og i starten af det nye år afvikler vi TVUngdom broadcast valgfag.

TVUngdom Film (1. halvår)

Her prøver vi at komme i dybden med aktuelle film og serier. Her er man konstant på som skuespiller og i analyse af kameravinkler, timing af replikker, forståelse af bloke-ring og valg fra produktionens side. Her går kameraope-ratørrollen i rotation og alle får et førstehåndsindblik i forskellige crew roller.
❱ Script analyze, hvorfor siger de, hvad de siger? Få et andet syn på de film du sikkert har set i forvejen.
❱ Kameraføring, her gør vi som man gør på en rigtig film, hvor alting foregår i manuel.
❱ Skuespil, prøv om det at være foran kameraet er noget for dig.

TVUngdom Broadcast (2. halvår)

På Broadcast valgfaget bliver du en del af crewet på et broadcast hold. Vi dækker forskellige events med musik og sport. Underviser i kamerateknik og interviews. Det er her man lærer at bruge kameraet.
❱ Kameraføring, herunder forskellige kameratyper, som fx GoPro, iPhone, iPads, DSLR, men også professionelle kameraer og brugen af disse.
❱ Interviews, foran og bag kameraet, hvordan kommer man i kontakt med kendte og hvordan planlægger og gennemfører man et interview.
❱ Vox Pop, ud og få meninger om sport, politik. Ja kort sagt alt!
❱ Live broadcasting sports dækning. Vær en del af et live broadcasting hold mens begivenhederne foregår på banen.

Formålet med TVUngdom faget er, at du tilegner dig færdigheder og kundskaber indenfor TV og video produktion. Faget består af både en teoretisk og en praktisk del, men vægten ligger hovedsageligt i den praktiske udførelse af faget.

På grund af planlægning og kontinuitet, vil der blive enkelte sammensatte dage eller dage der falder udenfor alm. undervisning. Du skal afse 1 fredag og 2 lørdage i løbet af skoleåret.

Sted : Ungdomsskolen UV1
Tid : Kl. 14.00-16.00 + heldage + weekenddag

UngValgfag.dk - Valgfags-Katalog 7.-9. Klasse © 2023 

Kontakt

For mere information.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?