OBS: Elever fra Hedegårdsskolen skal se program på Hedegårdsskolens hjemmeside.

Kontakt Valgfagslærere

Mødeplan for 1. halvår hold 1

Kulturskolen tilbyder valgfagene musik

Formålet med faget er bl.a., at du får anvendt og uddybet din musikalske kunnen og erfaring, som du har tilegnet dig i den obligatoriske musikundervisning og på anden måde.

❱ Musikudøvelse (sammenspil eller sang)
❱ Musikalsk skaben
❱ Musikforståelse
❱ Musikkens struktur og udtryk
❱ Arbejdet vil munde ud i en præsentation (fx en koncert)

Valgfaget musik gennemføres samtidig med øvrige valgfag om onsdagen på Kulturskolen, Torvegade 5.

Det kan forventes, at nogle undervisningsgange flyttes til andre tidspunkter ved afholdelse af koncerter og lign.

Sted : Kulturskolen
Tid : Kl. 14.00-16.00 + heldage

Kontakt

For mere information.

Sending

UngValgfag.dk - Valgfags-Katalog 7.-9. Klasse © 2021 

Log in with your credentials

Forgot your details?