Velkommen til Valgfags-katalog 7.-9. klasse 2018-19

KÆRE ELEV OG FORÆLDRE

Folkeskolerne i skoledistrikt Syd og Nord har besluttet, at valgfag for 7.-9. klasse organiseres af Brønderslev Ungdomsskole. Det betyder, at eleverne vil kunne melde sig på alle hold, bortset fra Science på gymnasiet (kun 9. kl.), at eleverne vil kunne vælge hold på andre skoler og at alle holdene blandes på tværs af skoler og klassetrin. Valgfagene er en del af den Åbne skole, og eleverne vil derfor også møde andre undervisere end deres normale lærere, bl.a. Erhvervsskolelærere, gymnasielærere, undervisere på Universitet, private erhvervsdrivende, frivillige foreningsfolk og Ungdomsskolelærere. Eleverne får næste skoleårs valgfagskatalog præsenteret i maj, og skal derefter sætte kryds ved 3 valgfags-ønsker for både 1. og 2. halvår. Hvert halvårs valgfagsundervisning består af 30 timer. Ved holdsammensætning i juni vil vi gøre vores bedste for at eleverne får opfyldt mindst et 1. prioritetsønske. Vi tror at det, i samarbejde med skolerne, er lykkedes at sammensætte at tilpas et bredt udvalg af valgfag, så der er noget for alle.

TÆNK DIG GODT OM, FØR DU VÆLGER VALGFAG – DU KAN IKKE SKIFTE

VIGTIG VIDEN OM FÆLLES VALGFAG SKOLEÅRET 2018/19

HVOR MANGE VALGFAG SKAL MAN VÆLGE?

Man skal vælge 3 valgfag for 1. halvår og 3 valgfag for 2. halvår. Eleverne prioritere deres ønsker som 1., 2. og 3. prioritet.

Det vil ikke være muligt at give alle elever deres 1. prioritet både 1. og 2. halvår, men vi vil søge at alle får ét 1. prioritet fag og min 3. prioritet af de to fag de skal deltage på.

Det er derfor vigtigt at man tænker sig godt om i forhold til sine prioriteter. Valgfagene er bindende for hele skoleåret.

HVORDAN VÆLGER MAN VALGFAG?

Brug tid på at gennemgå valgfagskataloget sammen

På www.ungvalgfag.dk kan du læse endnu mere om alle fagene og der er ligeledes ved de fleste fag, en kort video omhandlende faget, som man også kan bruge som inspiration.

HVORDAN SKAL MAN SENEST VÆLGE VALGFAG?

Ungdomsskolen kommer rundt og præsentere fagene i starten af maj. Derefter vil I få besked af de enkelte skoler om seneste aflevering af Jeres valg. Holdfordeling laves i starten af juni.

HVORNÅR FÅR MAN SVAR?

Du vil få besked om hvilke valgfag du er optaget på inden sommerferien.

HVORNÅR STARTER VALGFAG OG HVILKE DATOER SKAL JEG DELTAGE?

Du vil på www.ungvalgfag.dk inden sommerferie, kunne se datoer for dit hold, herunder første undervisningsgang, forældremøde og evt. weekend arrangementer, nødvendig beklædning, kontakt til undervisere og meget andet information.

TIL FORÆLDRE

HJÆLP DIT BARN MED AT FÅ MEST UD AF NÆSTE SKOLEÅRS VALGFAG

Tal med dit barn omkring valg af obligatorisk valgfag. Vælg efter interesse, men vær opmærksom på, hvis dit barn f.eks. dyrker sport i fritiden, så skal der måske ikke vælges et fysisk aktivt valgfag.

Tal om at faget evt. foregår på en anden skole, at der kan være elever, man ikke kender til valgfaget, også elever der kan være ældre/yngre end en selv.
Vi kan berolige med, at der næsten ingen problemer er, men at vi rigtig ofte ser at der i stedet dannes nye venskaber på tværs af klassetrin og skoler.
MAN KAN IKKE SKIFTE VALGFAG

Det er som udgangspunkt ikke muligt at skifte valgfag, Der er også en læring i at stå ved sit valg og at give faget en chance, selvom det måske ikke lige var det man havde regnet med. Snak med dit barn om tage imod undervisningen på en god måde og grib at chancen for at lære noget nyt. Et evt. ønske om skift, skal gå til egen folkeskoleleder

SYGEMELDING / FRAVÆR

Hvis dit barn er fraværende/syg, skal det meldes til egen skole. Derudover er det muligt at sende en SMS til de enkelte undervisere. Mere om det på valgholdenes forældremøderne

OBLIGATORISK UNDERVISNING

Der er mødepligt til valgfagsundervisning. Derfor vil eleverne blive afkrydset for hver undervisningsgang. Elever som ikke møder, vil forældre modtage en SMS med besked om at eleven har været fraværende. Dette sker automatisk, også selv om der er meldt fravær til egen skole. HUSK undervisning. Også når ens fag er udendørs og det regner, eller dagen føles lang. Valgfag er eget valg, ikke valgfrit.

Se video om fagene på www.ungvalgfag.dk

TIL ELEVER

TÆNK DIG GODT OM INDEN DU VÆLGER VALGFAG. DU KAN IKKE SKIFTE VALGFAG I LØBET AF ÅRET.

❱ Vælg ud fra egen interesse.
❱ Tænk dig godt om, når du vælger de 2 x tre prioriteringer. Det er ikke sikkert at du får dine 1. prioriteter. Derfor skal dine 2. og 3. prioriteter også fange dine interesser
❱ Husk at der evt. vil være trantport fra din skole til valgfaget. Skolerne har sørget for at der er tid nok til at komme frem til undervisningsstart. Det gælder også i ”dårligt” vejr. Det er dit ansvar at komme til tiden, så de andre ikke spilder deres tid.
❱ Husk at du ikke kan skifte valgfag

PRAKTISKE OPLYSNNINGER VALGFAGSDAGE

De fleste valgfagsdage afholdes onsdage mellem kl. 14 og kl. 16. Ved enkelte fag er der andre tider. Enkelte fag tager weekender i brug for at komme f.eks. til vandet (Adventure/Havkajak). Hvis det giver problem, så overvej et andet fag.

UNDERVISNINGSSTEDER

❱ Ungdomsskolen, St. Georgsgården
❱ Hedegårdsskolen
❱ Søndergades skole
❱ Skolegades skole
❱ Brønderslev Gymnasium
❱ Nordjyllands Idrætshøjskole
❱ Kulturskolen, Brønderslev
❱ Bibliotek, Brønderslev
❱ UCN Technologi, Aalborg (*)
❱ EUC Nord, Hjørring (*)
❱ Brønderslev hallerne
❱ BI-Center
❱ Aalborg Universitet (*)
❱ DGI, Aalborg (*)
❱ ”Kom i Form”, Brønderslev
(*) Ungdomsskolen sørger for bustransport

Kontakt

For mere information.

Sending

UngValgfag.dk - Valgfags-Katalog 7.-9. Klasse © 2019 

Log in with your credentials

Forgot your details?