Velkommen til Valgfags-katalog 7.-9. klasse 2016-17

Valgfagene i Brønderslev by er en del af den åbne skole og valgfagene er derfor præget af andre undervisere end deres normale lærere og et samar- bejde imellem skolerne, for derved at opnå ere og mere spændende valgfag.

Det betyder, at eleverne kan møde andre skolers elever på valgholdet og på tværs af klassetrin.

Praksis om valgfagene

Nogle valgfag gennemføres, foruden de 4 hele dage, som aften-, eller weekendundervisning. Andre onsdage, eller tirsdage mellem kl. 14 og
kl. 16. Bemærk at enkelte fag først slutter kl. 18. Undervisningsstedet kan være Aalborg, NIH, Ungdomsskolen eller på skolerne. Ved bustransport, møder eleverne Sct. Georgsgården, Nordens Allé 1.

Sygemelding sker direkte til elevens skole.

Kommunikation sker via SMS direkte til eleverne.

NYT i 2016-17

Der er i år afsat 4 hele skoledage til valgfag (helsdags valgfag),

  • 24. august
  • 28. september
  • 14. december
  • 1. marts

De øvrige mødetimer på de enkelte fag, kan ses på: www.ungvalgfag.dk inden skolestart.

I år vil alle forældre blive indkaldt til et kort forældremøde, så I får mulighed for at møde underviserne og stille spørgsmål omkring faget.

Valgfag er obligatoriske fag!

Valgfag betyder IKKE, at det er valgfrit at deltage i undervisningen, men at eleverne selv kan vælge deres valgfag. Ikke alle kan få deres 1. prioritet opfyldt, men erfaring viser, at det bliver tæt på.

Kontakt

For mere information.

Sending

UngValgfag.dk - Valgfags-Katalog 7.-9. Klasse 2015/2016 © 2017 

Log in with your credentials

Forgot your details?