Velkommen til Valgfags-katalog 7.-9. klasse 2019-20

KÆRE ELEV OG FORÆLDRE

Folkeskolerne i skoledistrikt Syd og Nord har besluttet, at valgfag for 8.-9. klasse organiseres af Brønderslev Ungdomsskole. Det betyder, at eleverne vil kunne melde sig på alle hold, bortset fra Science på gymnasiet (kun 9. kl.), at eleverne vil kunne vælge hold på andre skoler og at alle holdene blandes på tværs af skoler og klassetrin. Valgfagene er en del af den åbne skole, og eleverne vil derfor også møde andre undervisere end deres normale lærere, bl.a. erhvervsskolelærere, gymnasielærere, undervisere på universitet, private erhvervsdrivende, frivillige foreningsfolk og ungdomsskolelærere.

TÆNK DIG GODT OM, FØR DU VÆLGER VALGFAG – DU KAN IKKE SKIFTE

VIGTIG VIDEN OM FÆLLES VALGFAG SKOLEÅRET 2019/20

HVOR MANGE VALGFAG SKAL MAN VÆLGE?

Man skal vælge 3 valgfag for 1. halvår og 3 valgfag for 2. halvår. Eleverne prioriterer deres ønsker som 1., 2. og 3. prioritet. Det er derfor vigtigt at man tænker sig godt om i forhold til sine prioriteter. Valgfagene er bindende for hele skoleåret.

HVORDAN VÆLGER MAN VALGFAG?

Brug tid på at gennemgå valgfagskataloget sammen. På www.ungvalgfag.dk kan du læse endnu mere om alle fagene og der er ligeledes ved de fleste fag, en kort video omhandlende faget, som man også kan bruge som inspiration.

HVORNÅR FÅR MAN SVAR?

Du vil få besked om hvilke valgfag du er optaget på inden sommerferien.

HVORNÅR STARTER VALGFAG OG HVILKE DATOER SKAL JEG DELTAGE?

Du vil på www.ungvalgfag.dk inden sommerferien, kunne se datoer for dit hold, herunder første undervisningsgang, forældremøde og evt. weekend arrangementer, nødvendig beklædning, kontakt til undervisere og meget mere.

TIL FORÆLDRE

HJÆLP DIT BARN MED AT FÅ MEST UD AF NÆSTE SKOLEÅRS VALGFAG

Tal med dit barn omkring valg af obligatorisk valgfag. Vælg efter interesse.

Tal om at faget evt. foregår på en anden skole, at der kan være elever, man ikke kender til valgfaget, også elever der kan være ældre/yngre end en selv.

MAN KAN IKKE SKIFTE VALGFAG

Det er som udgangspunkt ikke muligt at skifte valgfag. Der er også en læring i at stå ved sit valg og at give faget en chance, selvom det
måske ikke lige var det man havde regnet med.

SYGEMELDING / FRAVÆR

Hvis dit barn er fraværende/syg, skal det meldes til egen skole. Derudover er det muligt at sende en SMS til de enkelte undervisere.

TIL ELEVER

TÆNK DIG GODT OM INDEN DU VÆLGER VALGFAG. DU KAN IKKE SKIFTE VALGFAG I LØBET AF ÅRET.

❱ Vælg ud fra egen interesse.

❱ Tænk dig godt om, når du vælger de 2 x tre prioriteringer. Det er ikke sikkert at du får dine 1. prioriteter. Derfor skal dine 2. og 3. prioriteter også fange dine interesser

❱ Husk at der evt. vil være transport fra din skole til valgfaget. Det gælder også i ”dårligt” vejr. Det er dit ansvar at komme til tiden, så de andre ikke spilder deres tid.

OBLIGATORISK UNDERVISNING

Der er mødepligt til valgfagsundervisning.

Hvis elever ikke møder, vil forældrene modtage en SMS med besked om, at eleven har været fraværende. Dette sker automatisk, også selv om der er meldt fravær til egen skole.

Intentionen med valgfag

❱ At ramme elevernes interesse bredest muligt

❱ At styrke deres viden og indsigt

❱ At give udfordringer af både kreativ-, faglig- og fysisk karakter

Kontakt

For mere information.

Sending

UngValgfag.dk - Valgfags-Katalog 7.-9. Klasse © 2019 

Log in with your credentials

Forgot your details?